Dizajn brožúry

Dizajn pre vašu brožúru

Plánujete použiť brožúru ako formát propagácie? Urobíme vám dizajn brožúry.

Brožúrá sa väčšínou používa pre prezentáciu miesta, udalosti, produktu alebo služby.
designer

Odbrezentujte brožúrou...

Využite tento formát tlačenej reklamy na propagáciu miesta, udalosti, produktu alebo služby...

Popíšete nám vašu cieľovú skupinu potenciálnych zákazníkov, ku ktorým potrebujete, aby sa brožúra dostala do rúk a vysvetlíte nám, čo budete na brožúre propagovať. My vám na základe informácií od vás pripravíme dizajn brožúry na mieru.

Dizajn brožúry

Cena brožúry

Obe strana

Dizajn brožúry

Pripravíme dizajn, ktorý správne odprezentuje vašu službu, produkt alebo miesto

Cena

200€

Potrebujete dizajn pre brozúru?